Szkolenie w tematyce strzelectwa wyborowego

Kompleksowe warsztaty zawierające kluczowe zagadnienia związane z tematyką strzelectwa wyborowego długodystansowego podzielone na 3 etapy, z których każdy porusza inne zagadnienia w sposób szczegółowy i łatwy do przyswojenia.

Każdy moduł szkoleniowy podzielony jest na część teoretyczną na którą składają się wykłady i ćwiczenia oraz na część praktyczną realizowaną na strzelnicy. 

Szkolenie dedykowane jest dla grupy ośmioosobowej. Zajęcia teoretyczne podzielone są na wykłady i ćwiczenia. Na zajęciach teoretycznych zapewniamy materiały potrzebne do prowadzenia notatek i wykonania ćwiczeń. Podczas zajęć praktycznych wykorzystujemy cele papierowe oraz cele reaktywne.

Ostatni etap szkolenia kończy się przestrzeleniem pamiątkowego medalu, jako jedno z zadań strzeleckich na kursie.

Możliwy udział w szkoleniu dla osób z własną bronią i amunicją.

Precision Rifleman Level 1

- omówienie wybranych miar kątowych i sposoby ich przeliczania 
- sposoby wyliczania średniego punktu trafienia
- wprowadzanie korekty na bębnach celownika 
 - technika strzelania oraz prawidłowa postawa strzelecka leżąc 
 - rola oddechu w poszczególnej fazie 
 - poprawna technika celowania oraz pracy na spuście 
 - budowa broni, amunicji 

Ilość amunicji : 25 sztuk amunicji .308

Czas : 4 godziny zajęć teoretycznych + 4 godziny zajęć praktycznych + godzina przerwy

Strzelanie odbywa sie na dystansie 100 - 200 metrów

Udział w szkoleniu z własną bronią i amunicją - 650 zł
Udział w szkoleniu na udostepnionej przez nas broni i amunicji – 990 zł

Precision Rifleman Level 2

- budowa i omówienie celowników optycznych 
- efekt zimnej lufy 
- rodzaje siatek celowniczych, dobór do strzelca i przeznaczenia 
- rodzaje montażów 
- szacowanie wiatru 
- wprowadzanie poprawek na wiatr 
- obliczanie poprawek uwzględniając opad pocisku na różnych dystansach 
- przygotowywanie indywidualnych tabel balistycznych 
- wykorzystywanie tabel balistycznych w praktyce 
- odłożenie poprawki na siatce 
- doboru amunicji komercyjnej, na co zwrócić uwagę 
- docieranie lufy, schematy 
- dobór broni oraz osprzętu do specyfiki zadania 

Ilość amunicji : 45 sztuk amunicji .308

Czas : 4 godziny zajęć teoretycznych + 4-5 godzin zajęć praktycznych + godzina przerwy

Strzelanie odbywa sie na dystansie 100 - 300 metrów

Udział w szkoleniu z własną bronią i amunicją - 750 zł
Udział w szkoleniu na udostepnionej przez nas broni i amunicji – 1300 zł

Precision Rifleman Level 3

- balistyka wewnętrzna
- balistyka zewnętrzna
- balistyka wybranych kalibrów ( .223 , .308 )
- współczynnik balistyczny g1 oraz g7
- wpływ warunków atmosferycznych na lot pocisku
- obliczanie korekty na opad pocisku oraz poprawki związane z wpływem warunków pogodowych
- efekt coriolisa
- praca z dzienniczkiem strzelca i zbieranie danych ze strzelań
- obliczanie poprawek uwzględniając czynniki zewnętrzne mające wpływ na lot pocisku
- praca na stanowisku w parze strzeleckiej z wykorzystaniem rangecard
- strzelanie w postawie wymuszonej

Ilość amunicji : 45 sztuk amunicji .308

Czas : 4 godziny zajęć teoretycznych + 5 godzin zajęć praktycznych + godzina przerwy

Strzelanie odbywa sie na dystansie 100 - 400 metrów

Udział w szkoleniu z własną bronią i amunicją - 800 zł
Udział w szkoleniu na udostepnionej przez nas broni i amunicji – 1400 zł  
(c)2020, All Rights Reserved